Ook in de zorgsector wordt Wi-Fi een verplichte receptuur

In de zorgsector speelt Wi-Fi een steeds belangrijkere rol. De werkzaamheden van het zorgpersoneel worden steeds meer gedigitaliseerd en tegelijkertijd neemt de wens onder de patiënten en bezoekers naar een goed werkende Wi-Fi verbinding toe. Met een goede Wi-Fi verbinding wordt de patiëntenzorg verbeterd, kan er efficiënter gewerkt worden en tot slot worden de interne communicatie en onderlinge samenwerking bevorderd.

Een Wi-Fi verbinding in de zorg moet in staat zijn effectief om te gaan met een breed scala aan materialen, werken met verschillende medische apparaten en klinische toepassingen, en gemakkelijk te implementeren en te onderhouden zijn voor het IT-personeel. Ruckus Networks is dé remedie voor betrouwbare Wi-Fi in de zorgsector.